CONCVRSO
DE CVLTVRA CLÁSICA
ODISEA 2021

GALICIA



SOLUCIÓNS A PREGUNTAS ANTERIORES

Clave preguntaPreguntaResposta correcta
Pregunta 1.1Naceu tras unha cesárea que o seu coxo cirurxián realizou con boa cabeza. ATENEA // MINERVA // ATENA
Pregunta 1.2Procura caerlle ben, porque, aínda que é un deus sanador, tamén envía pragas e mata de súpeto.APOLO
Pregunta 1.3En latín: personaxe híbrido tan mañoso na arte da medicina que imparteu o seu maxisterio ao mismísimo fillo de Apolo.CHIRON // CHIRO
Pregunta 2.1Nome que recibían os médicos itinerantes en Grecia.PERIODEUTAS // PERIODEUTA
Pregunta 2.2En latín: se estabas no exercito romano ías a este hospital.UALETUDINARIUM // VALETUDINARIUM
Pregunta 2.3Un pau de madeira, unha acha ou unha pluma, destes materiais estaba feito o instrumento que usaban os romanos para protexer a súa saúde dental. Dime o seu nome en latín. DENTISCALPIUM
Pregunta 3.1Despois de ser humillado e mesmo multado, foi chamado de novo para conter os estragos da segunda onda da peste que arrasaba súa cidade, pero contaxiuse e morreu aos poucos meses.PERICLES
Pregunta 3.2Crotoniata por cuxos sevizos poxaron varias cidades e que foi médico contra a súa vontade na corte do Gran Rei ata que conseguiu enganar a este e escapar á súa patria.DEMOCEDES // DEMÓCEDES
Pregunta 3.3Practicou a medicina en Roma como cirurxián militar na segunda metade do s. I, pero foi sobre todo un recompilador de material médico, como plantas e sustancias de orixe animal.DIOSCÓRIDES
4.1: Pista 1 de Preguntón Para este autor non había moita diferencia entre un médico e un sepultureiro.MARCIAL
4.2: Pista 2 de Preguntón Aínda que é coñecido como lugar relacionado coa medicina, Homero menciona as súas vides.EPIDAURO
4.3: Pista 3 de Preguntón Segundo unha obra tráxica, atopa os farrapos cheos de pus dun arqueiro ferido.NEOPTÓLEMO
4.4: Pista 4 de Preguntón Famosa enfermidade que padeceron varios poetas como Lucrecio, Catulo u Ovidio.AMOR
4.5: Pista 5 de Preguntón Causou unha tráxica peste que só o seu desterro puido solucionar.EDIPO
4.6: Pista 6 de Preguntón Di Plinio que este autor concede a unha valiosa resina propiedades contra a loucura.CALÍSTRATO // CALISTRATO
4.7: Pista 7 de Preguntón Segundo Plinio con este xénero de plantas faise un colirio utilizado para diferentes enfermidades oftálmicas. En latín.HIERACIUM // HYSSOPUS
4.8: Pista 8 de Preguntón Célebre cirurxián de afiado nome, que curou a moitos guerreros e foi el mesmo ferido. Cóntanolo un famoso poeta na súa obra.MACAÓN
4.9: Pista 9 de Preguntón Unha máscara non te protexería da pandemia que orixina esta obra, porque a causou unha divina vinganza.ILÍADA // ILIADA
4.10: PreguntónTítulo dunha famosa comedia romana na que un médico, soberbio á par que ignorante, tenta pescudar a causa dunha loucura finxida. Contesta en latín, nominativo plural.MENAECHMI


Cando se admiten varias solucións para unha pregunta, as distinas solucións posibles aparecen separadas por ' // '